Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaoutoflove outoflove
0522 e138 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
3896 f609 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viaoutoflove outoflove
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakrainakredek krainakredek
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaoutoflove outoflove
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutoflove outoflove
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat vianezavisan nezavisan

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaoutoflove outoflove
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaMigotliwa Migotliwa
5851 514a
Reposted fromcandycamilla candycamilla viaoutoflove outoflove
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove
1354 8755
9335 b8e2

Reposted fromMigotliwa Migotliwa
9904 f000

astronomyblog:

Today the Cassini mission has reached its end…

Reposted fromplink-does-stuff plink-does-stuff viaPoranny Poranny
3255 4536
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamoai moai
Reposted fromNanaya Nanaya viaoutoflove outoflove
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl