Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7020 5dfa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianezavisan nezavisan
0259 debb 500
Reposted fromWolfGuy WolfGuy viaBlueBerryyy BlueBerryyy
5475 7610 500
Reposted frompiehus piehus viabarszczowa barszczowa
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viahardbitch hardbitch
6080 defa
Reposted frombrumous brumous viahardbitch hardbitch
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viascorpix scorpix
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viascorpix scorpix
1873 f48f
Reposted fromgiffer giffer viascorpix scorpix
0588 4891
Reposted fromtapczan1 tapczan1 viascorpix scorpix
5147 b4c6
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viascorpix scorpix
Gdzie ten który powie Mi Że do końca swoich dni, Że do ostatniego tchu Będę całym życiem Mu .
— Brathanki- Gdzie ten który powie mi.
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
2827 c0c6
Reposted fromemsik emsik viascorpix scorpix
1313 1af5 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viahardbitch hardbitch

– Pamiętasz swoją pierwszą miłość?

– Nie.

– Masz trzy dychy na karku i już problemy z pamięcią?

– Nie. Mam trzy dychy na karku i dlatego wiem, że nie mogę nazwać żadnego z nich pierwszą miłością.

Jeszcze się nie spotkaliśmy.

— "Porypana Panna"
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viacytaty cytaty
3158 cdb4 500
Reposted fromcvx cvx viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl