Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

SIEDZĄC, ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZY TY PRZEZ JEDNĄ JEDYNĄ SEKUNDĘ ZATĘSKNIŁEŚ ZA MOJĄ OBECNOŚCIĄ , MOIMI ŻARTAMI, DZIWNYMI POMYSŁAMI, UŚMIECHEM, CZY PRZEZ TĄ JEDNĄ SEKUNDĘ POCZUŁEŚ TĘSKNOTĘ ZA MNĄ I POWIEDZIAŁEŚ SZEPTEM : "BRAKUJE MI JEJ" .

Reposted fromimyours imyours vianezavisan nezavisan
6298 c66c
Reposted fromPoranny Poranny
6297 cfe5
Reposted fromPoranny Poranny
poskładaliśmy swoje serca
weekendów już nie trzeba
— D. Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viacytaty cytaty
5094 714d 500
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba vianezavisan nezavisan
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viawakemeupx wakemeupx
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viawakemeupx wakemeupx
0459 6107 500
0590 30dd 500
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viakingofthejungle kingofthejungle
8407 326b 500
Reposted fromslodziak slodziak viakingofthejungle kingofthejungle
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viakarmacoma karmacoma
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viakarmacoma karmacoma
5213 aab9 500


my mind
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl