Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viahalucine halucine
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaPrzygnebiona Przygnebiona
7531 3f14
Reposted fromanananana anananana viaPrzygnebiona Przygnebiona
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viahardbitch hardbitch
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viabrzask brzask
1209 ec57 500
Reposted frommarshallmathers marshallmathers viabrzask brzask
3238 00c9
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
Reposted fromFlau Flau viaTARDIS TARDIS
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viabrzask brzask
2225 4826
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
7105 761a 500
Reposted fromhabae habae viaPoranny Poranny
9104 dc32 500

youkilledmefirstzine:

© Lydia Lazarus

Reposted fromLittleJack LittleJack
1535 587d 500
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl