Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
widać po oczach, że czasem lubisz tracić kontrolę
6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPoranny Poranny
4430 90e9
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Nie wiem na co się piszę, ale się piszę.
— ;>
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapattyyy pattyyy
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viaoutoflove outoflove
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
4593 568a 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
0254 a19a
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viadivi divi
2398 1553
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viascorpix scorpix
8168 7447
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
0834 2e9e 500
Reposted fromcrosslab crosslab viajointskurwysyn jointskurwysyn
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianezavisan nezavisan
7600 a5d1
Reposted fromalekzandra alekzandra viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl