Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I czytamy sobie w myślach. Prowadzimy w głowach piękne dialogi, o tym co było , jest i będzie. I nie boje się o jutro, nie straszna mi zima 100lecia, 100dni na pustyni, niewyobrażalne i niewytłumaczalne.  Nie boje się, żyje, przeżywam. Jest mi dobrze, bezpiecznie, bajecznie,  śnie na jawie, dotykam chmur, lece do gwiazd..
— bo jestes
3056 6962 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadivi divi
1324 85e1
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viadivi divi
6692 4816 500
Reposted fromrichardth richardth viadivi divi
7247 307a
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadivi divi
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viascorpix scorpix

NAJLEPSZA MIŁOŚĆ TO PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ PLUS NAMIĘTNOŚĆ.

Reposted frombellla bellla viaAmericanlover Americanlover
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
Reposted fromawakened awakened viaoutoflove outoflove
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove
3625 7b07
Reposted fromeklerrka eklerrka viaoutoflove outoflove
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viamoai moai
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viarosses rosses
9724 b190 500
Reposted fromoutoflove outoflove
8550 4e4b
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
- dlaczego to zrobiłeś? - są dwa powody: 1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl