Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7105 ea3c
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viate-quiero te-quiero
4712 c974
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaoutoflove outoflove
3550 024d 500
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
— Skażenie
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viaoutoflove outoflove
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
5070 6158
WANT IT!
Reposted frombaie0 baie0 viascorpix scorpix
6631 cae1
Reposted fromeryawen eryawen viascorpix scorpix
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoutoflove outoflove
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (via jaded-mandarin)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPrzygnebiona Przygnebiona
Reposted fromfelicka felicka viaPrzygnebiona Przygnebiona
6828 8ed1 500
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
8279 63da 500
0283 e106
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viate-quiero te-quiero
W depresji najpierw traci się kontakt z innymi ludźmi, a później z samym sobą traci się kontakt.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl